HANDHAAF
formule

Bij deze formule staat de gemeente in de rol van handhaver van wet- en regelgeving tegenover de 'onderdaan'. Is dit nog wel dienstverlening? Dat is de vraag bij de handhaafformule. Een inwoner zal het niet altijd zo ervaren, bijvoorbeeld wanneer de gemeente hem of haar een boete geeft bij een overtreding. Maar het is soms noodzakelijk voor de gemeente om inwoners en ondernemers (preventief) op regels te wijzen. En zo nodig aan overtreding hiervan consequenties te verbinden. De omgeving (buren of bezoekers) is daar meestal blij mee. Als een gemeente toezicht houdt en handhavend optreedt, weet je dat je in een stad woont waar gestreefd wordt naar een veilige en schone omgeving en aanpak van overtredingen.

Handhaafformule

Kernwaarden

Preventie: handhaving en toezicht beginnen met preventie.

Veilige stad: Inwoners mogen erop vertrouwen dat de gemeente overtredingen proactief signaleert, overtreders aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en handhavend optreedt.

Fraude: wordt aangepakt.